Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı Tedavisi

Gözyaşı boşaltım sisteminde, tüm anatomik yapı boyunca herhangi bir seviyede tıkanıklık gelişebilmektedir. Bu sistemde en sık görülen tıkanıklık seviyesi, keseden sonra başlayan ve burun kemiği içerisinde ilerleyen gözyaşı kanalı boyunca olmaktadır; bu nedenle boşaltım sistemindeki tıkanıklıklar yaygın olarak gözyaşı kanal tıkanıklığı olarak adlandırılmaktadır.
Kemik duvarla çevrili olan bu dar kanal yapısı mekanik olarak tıkandığında, daha üst seviyedeki kese içerisinde gelişen taş, kitle oluşumlarında veya bazı hastalıklara bağlı gelişen kese içi yapışıklıklarda, daha da üst seviyedeki kanal girişlerinde ve devamındaki kanalikül seviyesindeki yapışıklıklarda gözyaşının burun içerisine boşaltımı gerçekleşmeyecek, biriken gözyaşı geriye göze doğru taşarak aşırı sulanmaya neden olacaktır.
Keseden sonraki seviyelerde, yani gözyaşı kanalı boyunca gelişen tıkanıklıklarda kese içerisinde üreyen mikro-organizmalar ve onların artıkları aşırı birikerek enfeksiyonlara neden olacak ve aşırı sulanma ile birlikte çapaklanma, ağrılı akut kese iltihapları şeklinde kendisini gösterebilecektir. Kliniğimizde gözünde sulanma olan hastalarımızda eğer kanal tıkanıklığı tespit edersek tedavinin bunu ortadan kaldırmakla mümkün olduğunu ifade ediyoruz. Tıkanıklıkta tek seçenek cerrahi olup, yüksek hasta memnuniyeti ile sonuçlanmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.